Chia sẻ

Tre Làng

DLV LÊ QUỐC TRINH CHỬI NGUYỄN QUANG A

Bài gốc ở đây

Dư Luận Viên Lê Quốc Trinh (Canada)

Nguyễn Quang A sợ nhà nước Việt Nam bỏ tù nên đã từ chức Admin trang Diễn đàn XHDS.

Nguyễn Quang A cũng đã phản bội những tiêu chí đầu tiên của nhóm cố vấn và nhóm trị sự của Diễn đàn XHDS.

Nguyễn Quang A đổi tên Diễn đàn XHDS thành Dân Quyền là hành động bảo vệ cái sổ hưu.

Nguyễn Quang A đã biến Diễn đàn XHDS thành cái đống rác thù hận chế độ, mà ngay cả Phạm Chí Dũng cũng không thèm đăng bài viết trên Diễn đàn XHDS, Phạm Chí Dũng chỉ muốn gửi đăng bài viết lên những trang mạng khác đầu tiên, rồi Nguyễn Quang A mới phải copy bài viết của Phạm Chí Dũng về cái đống rác Dân Quyền. Phạm Chí Dũng chỉ gửi bài viết cho cái đống rác Dân Quyền khi và chỉ khi những nơi khác không chịu đăng bài viết của Phạm Chí Dũng.

Nguyễn Quang A cũng chả có tài cán gì hết, mang danh là tiến sỹ nhưng từ khi Diễn đàn XHDS ra đời, mọi người có thể thấy là có bao nhiêu bài viết của Nguyễn Quang A đăng trên Diễn đàn XHDS này? Nguyễn Quang A không viết ra nổi 1 bài viết mang tín kinh tế xã hội hay khoa học nào, chứng tỏ Nguyễn Quang cũng chỉ là tiến sỹ giấy háo danh.

Nguyễn Quang A đã biến Diễn đàn XHDS và Dân Quyền thành cái đống rác, chỉ biết copy & paste ăn cắp bài viết thù hận chế độ của các blog khác về đăng trên cái đống rác gọi là Dân Quyền.

Nguyễn Quang A đã biến Diễn đàn XHDS thành cái đống rác chửi bới của Dư Luận Viên, để Nguyễn Quang A giữ cái sổ hưu.

Nguyễn Quang A đổi tên Diễn đàn XHDS thành Dân Quyền là hành động lừa gạt độc giả, nhìn vào địa chỉ diendanxahoidansu.wordpress.com, tại sao phải treo đầu dê bán thị chó như vậy, là mọi người tự hiểu hành động lừa gạt, khai tử trá hình cho Diễn đàn XHDS của Nguyễn Quang A.

Nguyễn Quang A đổi tên Diễn đàn XHDS thành Dân Quyền là hành động rút lui, bỏ chạy, rời bỏ, đó là 1 hành động khai tử trá hình cho Diễn đàn XHDS.

Nguyễn Quang A là 1 con rùa rút đầu.

Nguyễn Quang A là 1 thằng hèn đã bỏ chạy.

Cái đống rác Dân Quyền của Nguyễn Quang A chỉ biết ăn cắp bài viết về để cho các phần tử phản động chống phá đất nước chửi bới, chứ không có cái gì gọi là chủ thuyết Tam Dân, Khai Dân Trí / Chấn Dân Khí / Hậu Dân Sinh ở cái đống rác Dân Quyền này hết.

Nguyễn Quang A đã bỏ trang Diễn đàn XHDS để giữ cái sổ hưu.

Nguồn: ở đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog