Chia sẻ

Tre Làng

HEHE, ANH # GAY RỒI - ĐỀ NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ XEM XÉT KỶ LUẬT ÔNG ĐINH LÀ THĂNG

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu...; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.

Chiều 27/4, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo nội dung kỳ họp thứ 14 diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có liên quan

1- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tổ chức đảng, đảng viên; không kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tập đoàn có vi phạm, khuyết điểm để các đơn vị hoạt động không hiệu quả, thua lỗ nhiều năm vẫn được Tập đoàn điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, có trường hợp điều động, bổ nhiệm chức vụ cao hơn; để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn. Chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm điểm trách nhiệm để Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ nghiêm trọng.

Thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết số 233/NQ-ĐU, ngày 17/08/2009 có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật, không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến Hội đồng Thành viên (HĐTV), Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật.

Để HĐTV ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến HĐTV và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng; trong đó góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương (OceanBank) mất 800 tỷ đồng.

Để HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN, ngày 16/05/2011 góp vốn đầu tư vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Tập đoàn.

Nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn bị tổn thất, tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với tổng số tiền rất lớn.

2- Ông Đinh La Thăng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.

Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật;

Vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Chủ tịch HĐQT Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi HĐQT Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên.

Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN.

Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005.

Ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ Đồng chí làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).

3- Ông Phùng Đình Thực - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVN từ năm 2008 - 2010 và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV từ tháng 9/2011 - 7/2014 chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2011 – 2014; có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh khi chuyển công tác về Bộ Công thương; không chỉ đạo xem xét vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn khi làm Tổng Giám đốc Oceanbank; chịu trách nhiệm cùng Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn từ Phó Tổng Giám đốc lên Chủ tịch HĐTV và Bí thư Đảng ủy Tập đoàn năm 2014. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học.

4- Ông Đỗ Văn Hậu, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN từ tháng 11/2011 - 10/2014 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong thời gian nêu trên. Có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét có nội dung không đúng đối với Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy khi chuyển công tác; có trách nhiệm trong việc đề nghị bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn như đã nêu trên. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.

5- Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010- 2015. Có trách nhiệm trong việc Ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN của HĐTV, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trong thời gian ông Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc, người đại diện vốn của PVN tại Oceanbank, đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện nay ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

6- Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015; có trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Đảng uỷ và Nghị quyết số 4266/NQ- DKVN của HĐTV. Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án Nhiên liệu sinh học.

“Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ PVN và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan”-thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định:

- Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh.

- Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.

- Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công thương khẩn trương xem xét kỷ luật hành chính tương ứng đối với các cá nhân trên.

- Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẩn trương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn PVN.

II- Xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Hữu Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

1- Ông Nguyễn Văn Thiện với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm một số trường hợp cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.

2- Ông Lê Hữu Lộc với cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, xếp lương công chức không đúng quy định.

Căn cứ Quy số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:

- Thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Hữu Lộc.

- Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện theo thẩm quyền.

- Yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh Bình Định và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan.

III- Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền.

Thế Kha - Quang Phong

72 nhận xét:

 1. Đảng ta đang thể hiện một quyết tâm lớn để củng cố niềm tin của nhân dân với Đàng. Dù là ai, với cương vị nào thì nếu anh làm sai anh phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Ông Thăng hiện đang là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng với những sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm, việc này là đương nhiên không có gì là lạ.

  Trả lờiXóa
 2. Nếu cứ nghiêm túc như thế này thì mới lấy lại niềm tin của nhân dân. Các đại án xảy ra trong vòng 10 năm nay phải thanh kiểm tra, xử lý sòng phẳng! Bộ chính trị đang đi đúng hướng!

  Trả lờiXóa
 3. Sai phạm sờ sờ từ chục năm trước mà vẫn lên làm bộ trưởng, rồi lại bí thư địa phương to nhất nước, quả là chỉ có ở VN.

  Trả lờiXóa
 4. Không ai che mắt được GIỜI,có câu trời có mắt chả biết có đúng trong ca naỳ không,NGƯỜI ĐỌC.

  Trả lờiXóa
 5. Ông Thăng với những gì mình làm được luôn là một thần tượng trong mắt của tôi thế nhưng nếu có sai phạm thì Ông Thăng hiện đang là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng với những sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm, việc này là đương nhiên không có gì là lạ và đúng với quy định.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng ôi, bi chừ em biết tin ai...?

  Trả lờiXóa
 7. mình là dân ngu cu đen nên hơi choáng váng 1 tí
  buồn nhỉ, thật lòng mà nói ông ấy cũng có cái hay, buồnnnnnnn

  Trả lờiXóa
 8. Ngay từ những hành động nghe có vẻ quyết liệt của Bí thư Thăng thời gian trước tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi. Vì trước đó vị này đã từng có những phát biểu không được mấy hợp lòng dân cho mấy. Rồi khi ở cương vị mới, lại có những phát biểu khá mạnh miệng, nhưng chẳng có phát biểu nào được hiện thực hóa cả.
  Xử lý, kỷ luật đối với Thăng có lẽ là lựa chọn không tồi trong cuộc chiến thanh lọc tổ chức Đảng, làm trong sạch nội bộ và tăng cường khả năng chiến đấu trong thời gian tới.

  Trả lờiXóa
 9. Công tác chỉnh đốn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng trong sạch luôn luôn được thực hiện một cách sát sao nhất. Mọi cán bộ Đảng viên dù là ai, khi có những hành vi trái với quy định của pháp luật đều sẽ bị xử lý. Qua đó mới xây dựng được niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. ông Thăng dù được lòng người dân nhưng nếu trước đây có sai phạm trong công tác của mình, ông cũng sẽ phải chịu hình phạt của Bộ chính trị.

  Trả lờiXóa
 10. Nới chung là làm sai rồi thì phải chịu thôi. Dù biết Đinh La Thăng là một con người có lòng, có tâm với nhân dân đó. Đợi quyết định xử lý của bộ chính trị xem thế nào.

  Trả lờiXóa
 11. Nói chung là cả bộ sậu của Tập đoàn dầu khí trước kia là lôi ra sạch. Công nhận lần này làm căng thật, ông Thăng còn đang nổi lên như một vị lãnh đạo được lòng dân cũng phải nhận án kỷ luật vì những sai phạm trước đây. Thôi làm căng còn hơn không, cứ im ỉm đi thì cũng không phải cách hay, như thế ms có sức răn đe.

  Trả lờiXóa
 12. Vâng, việc kỷ luật với những sai phạm và mình đã gây ra là vô cùng đúng, bởi việc này một lần nữa củng cố thêm vững chắc hơn lòng tin của nhân dân. Mặc du rất được lòng dân, nhưng Đinh La Thăng ông ấy làm sai thì ông ấy phải chịu thôi.

  Trả lờiXóa
 13. thainguyenabc3323:45, 27/04/2017

  Ông Đinh La Thăng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011. Tất nhiên khi sảy ra sự cố gì thì dù đúng dù sai người đứng đầu vẫn là người phải chịu trách nhiệm, nên việc xem xét thi hành kỷ luật ông đInh La Thăng là hoàn toàn hợp lý

  Trả lờiXóa
 14. Đây là hậu quả tồi tệ từ việc biên chế cồng kềnh của bộ máy Nhà nước, phân cấp phân quyền quá nhiều. Nhưng không có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đủ thời gian và năng lực để kiểm tra-giám sát kịp thời...Từ đó, tạo ra những vùng đất màu mỡ cho những kẻ cơ hội và lợi ích nhóm thực hiện hành vi tham nhũng....

  Trả lờiXóa
 15. binhminh0357923:49, 27/04/2017

  Chúng ta hãy xem những đóng góp của họ, những sai phạm của họ mà xử lý công bằng. Những ai sai phạm nên xử lý, những thành tựu thì hoan nghênh.Tôi mong kỷ luật đúng người đúng tội, răn đe cho những người khác, nâng cao kỷ cương phép nước!

  Trả lờiXóa
 16. Con người mà, ai cũng chẳng có lúc này nọ kia không đúng, điều quan trọng là cách thức giải quyết khi bạn gặp khó khăn, trách nhiệm của bạn đối với cộng đồng đến đâu mà thôi. Có lẽ việc đề nghị kỷ luật ông Thăng là một hành động thể hiện sự nghiêm minh của quy định Đảng, nhà nước. Đây cũng sẽ là một bài học quý giá giành cho những người chưa nhận thức được về những vị trí, vai trò của mình!

  Trả lờiXóa
 17. Có đủ tài liệu về các sai phạm thì phải xử lý. Ông Thăng cũng phải xử lý. Thể hiện sự quyết tâm, cố gắng của chế độ, củng cố lòng tin của người dân.

  Trả lờiXóa
 18. Việc Bộ chính trị điều chuyển ông Thăng vào Nam là có lí do cả đấy, nói theo cách hơi thô tục thì là đưa đi xa rồi thịt, còn theo ngôn ngữ chính trị thì chắc là điều chuyển, kéo dài thời gian, chờ thời điểm phù hợp rồi xử lí

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng ta lần này đã khẳng định Quyết tâm làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, thiết nghĩ là rất cần thiết trong bối cảnh của đất nước giai đoạn hiện nay. Một cuộc đổi mới lần thứ 2 cần có những quyết sách để loại bỏ những con người không phù hợp, kìm hãm và làm nguy hại đến sự phát triển của đất nước. Tham nhũng vẫn luôn là một căn bệnh khó chữa và lần này chúng ta nên chữa từ gốc để làm bài họcc ho những quan chức khác thuộc nhiều lĩnh vực khác.


  Trả lờiXóa
 21. Việc đưa ra hình thức kỷ luật đối với Bí thư Đinh La Thăng thể hiện quyết tâm của Đảng ta. Tham nhũng đang là một vấn nạn đối với nước ta, nguy hại đến sự phát triển của đất nước, nguy nạn đối với dân tộc. Tham nhũng như một căn bệnh nan y, chúng ta ngại đối đầu, chưa thẳng thắn phê bình trước Đảng, trước dân, chưa xử lý nghiêm khắc vậy nên chúng ta nói nhiều nhưng chưa làm được nhiều. Vậy nên đây coi như bước tiền đề để chúng ta có những bước tiến dài hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 22. Bất cứ ai vi phạm quy định pháp luật của Nhà nước thì đều chịu hình thức kỷ luật mà thôi, đó là việc làm hoàn toàn đúng đắn,hợp lẽ phải, hợp lòng dân chả có gì là khác biệt. Cái mà chúng ta vui mừng đó là Đảng ta đang có những bước đi đầu tiên, đúng hướng trong việc xử lý những cán bộ cấp cao vi phạm quy định pháp luật của Nhà nước, thế hiện quyết tâm của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng.Chúng ta hi vọng sẽ còn có nhiều trường hợp nữa được phát hiện và xử lý nghiêm minh.

  Trả lờiXóa
 23. Một động thái thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc thanh lọc làm trong sạch nội bộ Đảng. Dù thời gian gần đây, ông Đinh La Thăng đã gây dựng được một hình ảnh đẹp trong mắt quần chúng nhưng những sai phạm của ông khi còn là người đứng đầu PVN thì không thể che giấu được. Sai phạm này đã gây thiệt hại không biết bao nhiêu cho nền kinh tế nước nhà, cần phải xử lý tận gốc

  Trả lờiXóa
 24. Mấy ông lãnh đạo tỉnh,các tập đoàn nhà nước,kẻ cả các ông quận huyện,xã phương những năm 2015 trở về trước chỉ cần nhấp chuột vào thì 10 bố cũng tóm được 6đến 7 bố dính bẩn.Hổ báo thì ăn trâu bò,chuột thì
  gậm nhấm thóc lúa...Một thời buông lỏng,cởi trói.

  Trả lờiXóa
 25. Có công thì thưởng, vi phạm thì xử lý theo pháp luật, không phân biệt cương vị nào, đó chính là sự công bẳng mà một Đảng trong sạch, vững mạnh đang hướng tới thực hiện một cách triệt để. Nhiều quốc gia trên thế giới có lãnh đạo cấp cap vi phạm pháp luật nghiêm trọng và họ vẫn xử lý nghiêm, có như vậy mới bình ổn được quốc gia.

  Trả lờiXóa
 26. những sai phạm của ông Đinh La Thăng cần phải làm rõ một cách hết sức thận trọng. không nên vội vàng đưa ra các nhận định hay khẳng định gì trong thời điểm này. báo chí chính thống cũng cần phải có những bước đi thật phù hợp trong việc viết bài đăng tin để định hướng dư luận và nhân dân bởi ai cũng biết vị trí của ông Thăng trong mắt người dân là như thế nào

  Trả lờiXóa
 27. Khi đọc danh sách một loạt cán bộ lãnh đạo của chúng ta bị kỷ luật này bản thân tôi cũng thấy sốc. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc xử lý những sai phạm, để lấy lại lòng tin của nhân dân. Ai sai, ai đúng, ai có công, ai có tội đều phân định rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 28. Đúng là những bài học đầy nước mắt đối với chính quyền nước nhà. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến HĐTV và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng, để mất vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng; trong đó góp vốn vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương (OceanBank) mất 800 tỷ đồng. Đến bao giờ chúng ta mới làm được việc ngăn chặn không cho những sự việc như trên xảy ra đây.

  Trả lờiXóa
 29. Ai cũng vậy thôi, vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý theo đúng pháp luật. Bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Ai có công thì người đó được thưởng, còn ai có tội thì người đó phải chịu.

  Trả lờiXóa
 30. Thainguyenabc3323:54, 28/04/2017

  la người lãnh đạo thì khi có sự việc sai phạm sảy ra thì phải chịu trách nhiệm là điều đương nhiên

  Trả lờiXóa
 31. hi đọc danh sách một loạt cán bộ lãnh đạo của chúng ta bị kỷ luật này bản thân tôi cũng thấy sốc. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc xử lý những sai phạm, để lấy lại lòng tin của nhân dân. Ai sai, ai đúng, ai có công, ai có tội đều phân định rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 32. tuonglai0357923:57, 28/04/2017

  có công thì thưởng, có tội thì phạt. sự việc sai phạm ở PVN gây hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế nước ta, cần phải sử lý nghiêm minh những người có tội

  Trả lờiXóa
 33. Quehuongabc35723:58, 28/04/2017

  những sai phạm của ông Đinh La Thăng cần phải làm rõ một cách hết sức thận trọng. không nên vội vàng đưa ra các nhận định hay khẳng định gì trong thời điểm này. báo chí chính thống cũng cần phải có những bước đi thật phù hợp trong việc viết bài đăng tin để định hướng dư luận và nhân dân bởi ai cũng biết vị trí của ông Thăng trong mắt người dân là như thế nào

  Trả lờiXóa
 34. binhminh0357923:59, 28/04/2017

  Bất cứ ai vi phạm quy định pháp luật của Nhà nước thì đều chịu hình thức kỷ luật mà thôi, đó là việc làm hoàn toàn đúng đắn,hợp lẽ phải, hợp lòng dân chả có gì là khác biệt.

  Trả lờiXóa
 35. một trong những hành động mạnh tay và quyết liệt của bộ chính trị, nhưng chăc cũng chả cần phải lo, với năng lực và niềm tin của dân vào bác Thăng thì chắc chắn bác ấy sẽ không sao đau, nguyên chủ tịch nước Trương tấn Sang trước cũng từng bị kỉ luật mà

  Trả lờiXóa
 36. Đảng, Nhà nước luôn nhìn nhận vấn đề tham nhũng là vấn nạn của chế độ. Trong đó, với phương châm thượng tôn pháp luật, các hành vi sai phạm của bất kỳ cá nhân nào, kể cả Đảng viên đều phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Ai vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lí theo hiến pháp pháp luật Việt Nam và ông Đinh La Thăng cũng không phải là ngoại lệ

  Trả lờiXóa
 37. Ông Đinh La Thăng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.

  Trả lờiXóa
 38. Vụ việc ông Đinh la Thăng bị kỷ luật cho thấy đây là một bài học rất lớn cho Đảng ta về công tác cán bộ, Nếu Tổng bí thư mà không chuẩn, không sáng thì đất nước sẽ gặp khó khăn. Nếu Thủ tướng mà không giỏi thì đất nước sẽ lụi bại, tụt hậu, và không chỉ có vụ ômg thăng mà kể cả trước đây đã có nhiều vụ việc tương tự và cho thấy sự thưởng phạt công minh của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 39. Bộ Chính trị mau chóng xem xét kiến nghị, đề xuất rồi các cấp có thẩm quyền mau chóng khai trừ khỏi đảng đối với Đinh La Thăng đi, để cơ quan chức năng còn tiến hành các hoạt động theo thẩm quyền, chứ không lại để xổng mất như vụ Trịnh Xuân Thanh là lại to chuyện đấy. Mặc dù thời gian qua Thăng cho làm rất tốt công tác truyền thông, nhưng ai để ý, theo dõi thì hoàn toàn có thể thấy thanh niên này chỉ nổ là giỏi chứ thực tài thì chẳng có là bao :v

  Trả lờiXóa
 40. việc xem xét kỷ luật các vị cán bộ cấp cao phải hết sức thận trọng; báo chí chính thống của Đảng đưa tin về kết quả điều tra của Uỷ ban Kiểm tra TRung ương cũng phải cân nhắc kỹ càng, tránh bình luận, suy diễn chủ quan gây mất lòng tin của nhân dân đồng thời tạo thời cơ cho bọn phản động bôi nhọ, chống phá Đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 41. Công tác quan trọng nhất là công tác về con người. Chọn đúng người, đặt đúng chỗ, chính là sẽ mạng lại thành công, còn nếu không thì hậu qua mà nó gây ra sẽ rất lớn. Đây thật sự là một bài học (không phải đầu tiên cũng chẳng phải duy nhất) mà Đảng và Nhà nước cần phải nghiêm túc xem xét và chấn chỉnh lại việc tuyển lựa con người. Nếu không, niềm tin của người dân vào đội ngũ lãnh đạo sẽ ngày một nhạt dần mất.

  Trả lờiXóa
 42. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền.

  Trả lờiXóa
 43. Đưa được những người đang quyền cao chức trọng ra xét xử không phải dễ, Hoan Hô sự quyết tâm đổi mới làm trong sạch Cán bộ của Đảng. Hy vọng các cán bộ khác lấy đó làm Gương để tự Răn dậy bản thân, kìm hãm bớt sự tham Tiền và Quyền.quyết tâm làm trong sạch bộ máy Đảng và chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng với quan điểm mà như Tổng Bí thư nói "phải làm từ trên xuống" đang được thể hiện khá là rõ và quyết liệt

  Trả lờiXóa
 44. Đối với những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng như trên thì người đứng đầu không thể nào nói là không có trách nhiệm trong đó được, thế nên việc xem xét kỉ luật cũng là điều đương nhiên. Quan trọng nhất là sau sự việv lần này các bên có thể cùng nhau rút kinh nghiệm,

  Trả lờiXóa
 45. có công thì thưởng có lỗi thì xử lí, đó thể hiện sự công bằng. Rất quý tài năng của bác ĐInh La Thăng nhưng trách nhiệm của bác khi là người đứng đầu PVN thì phải chịu trách nhiệm cho những thua lỗ của nó. Mong rằng với tư cách là một người cán bộ chính trực, bác Thăng sẽ ngẩng cao đầu chịu những trách nhiệm của mình. điều đó mới xứng đáng với niềm tin mọi người dành cho bác

  Trả lờiXóa
 46. Thời gian gần đây ông Đinh La Thăng đã gây dựng được một hình ảnh đẹp, một người lãnh đạo có năng lực trong mắt nhân dân. Những thành quả mà ông đem lại khi còn đang đương nhiệm là Bộ trưởng GTVT sau đó là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh là không ai có thể phủ nhận. Nhưng những điều đó cũng không đủ để che giấu những sai sót, lỗi lầm trong quá khứ của ông. Sai và xử lý thể hiện sự nghiêm minh của Đảng ta, ủng hộ quyết định này.

  Trả lờiXóa
 47. Cái gì cũng có giá của nó. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Ông Thăng tưởng những hành vi phạm tội của mình có thể sẽ qua mắt được cơ quan điều tra hay sao? Chỉ tiếc là cơ quan điều tra đã tìm ra căn cứ khẳng định tội trạng của ông Thăng. Để đến tận giờ khi ông ta đã được bổ nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nhưng phát hiện được là tốt rồi.

  Trả lờiXóa
 48. Làm kinh tế sao tránh khỏ sai sót được, có ai dám đảm bảo mình không mắc sai lầm khi làm kinh tế không. Bác Thăng cũng vậy thôi, rất quý phong cách làm việc của bác. Hi vọng sẽ có cách xử lý nhẹ nhàng nhất có thể.nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm sai đến đâu xứ đến đó thì vẫn hơn.làm gương cho người khác nữa

  Trả lờiXóa
 49. Cái gì đến cũng phải đến, tuy bác Thăng đã có nhiều việc làm gây ấn tượng tốt với người dân nhưng sai phạm vẫn là sai phạm và không thể vì quý mến mà bỏ qua, dù rất tiệc nhưng tôi đồng tình với việc kỷ luật bác Thăng lần này.

  Trả lờiXóa
 50. COn người chứ không phải là thánh, là thần tiên. Mà thánh hay thần tiên thì vẫn có ghi gặp sai lầm. Hiện tượng chứ không phải là bản chất. Sai thì nhận và chịu phạt, vậy thôi. Còn chỉ vì một lỗi lầm trong cuộc đời mà đánh giá nhân cách, phẩm hạnh của người ta thì có lẽ, cái nhìn đó quá phiến diện và hạn hẹp rồi.

  Trả lờiXóa
 51. Đã bao nhiêu vụ kiểu này rồi mà nhà nước ta vẫn không chịu sáng mắt ra thì phải, kinh tế nhà nước gì mà suốt ngày báo lỗ, kinh doanh thì đã được hưởng biết bao ưu đãi lợi thế rồi, lỗ thì chỉ có tại dốt, tại tham mới lỗ được thôi, làm không được thì thà thuê người nước ngoài về quản lí còn hơn mấy ông quan nước mình

  Trả lờiXóa
 52. Việc công khai các kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ tạo một niềm tin mới trong Đảng, điều quan trong nữa qua đó cũng cảnh báo các cán bộ đảng viên rằng kỷ luật của Đảng không có vùng cấm. “Điều này thể hiện tín hiệu tích cực và là xu hướng tất yếu, nghĩa là trong đời sống xã hội tính dân chủ ngày càng cao, nhiều vấn đề cần phải được công khai hóa, trong đó có những kết luận kiểm tra, thanh tra”

  Trả lờiXóa
 53. việc Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ xem xét, thi hành kỷ luật một Ủy viên Bộ Chính trị như trường hợp ông Đinh La Thăng không phải điều quá đặc biệt, bởi trong lịch sử Đảng ta cũng đã có những trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị bị thi hành kỷ luật khi có vi phạm, như trường hợp ông Trần Xuân Bách, Nguyễn Hà Phan, Trương Tấn Sang.

  Trả lờiXóa
 54. Nhân vô thập toàn. Trong cuộc đời của mình hỏi có mấy người không làm sai, chỉ khác nhau là sai ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, vô tình hay cố ý, chủ quan hay khách quan, có vì tư lợi cá nhân hay không. Thật tiếc cho bác Thăng, có rất nhiều việc bác đã làm rất tốt, nhưng có những việc bác đã mắc sai lầm.

  Trả lờiXóa
 55. Có công thì thưởng, có tội thì phạt! Đó cũng là nguyên tắc sống của mọi người, mọi tổ chức. Không thể làm khác hơn được!? Còn với tôi thì luôn xem bác Thăng vẫn là lãnh đạo nhiệt huyết, có tầm nhìn làm được nhiều việc cho dân. Con người hỏi ai không có khuyết điểm, trong thời gian qua bác Thăng cũng đã cố gắng rất nhiều. Chúc bắc Thăng luôn khỏe.

  Trả lờiXóa
 56. Ông Đinh Là Thăng là người rất có năng lực, thể hiện qua giai đoạn làm Bộ trưởng BGTVT, rồi bí Thư Tp Hcm, nhờ có ông mới thể hiện quyết tâm đi đầu trong thế trận gíám làm giám chịu trách nhiệm" tư lệnh ngành" làm thay độ bộ mặt GTVT, khi đảm chức Bí Thư Tp Hcm cũng rất gần dân, đưa ra nhiều quyết sách vì dân vì nước( tiếp nhận xử lý phản ánh người dân..". Do vậy tôi đề nghị UBKTTW cân nhắc và kỷ luật khiển trách là được, cho ông có cơ hội giúp dân, cuộc sống ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm không cố ý, sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn, xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
 57. Đối với đồng chí Thăng, tôi cho rằng khi làm tại Bộ giao thông vận tải: đường sá có mở mang nhanh hơn, thông thoáng hơn, các công trình giao thông tiến độ thi công nhanh hơn đó là công rất lớn. Nhưng nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì cũng nên xử lý đúng pháp luật, cái nào ra cái đó, rõ ràng. Tất nhiên, khi xử lý kỷ luật cũng nên cân nhắc hết mọi mặt. Đồng chí ấy cũng là một nhân tài, có năng lực thực sự, và đất nước hiện nay cũng rất cần những người như đồng chí ấy. Tôi có xem phim Tể tường lưu Gù: Vua Càn Long có nói với Hòa Thân một câu mục đích là để xử lý nhẹ đối với Lưu Gù: nhân tài như ông ấy hiếm lắm, có vi phạm cũng vẫn nên trọng dụng!

  Trả lờiXóa
 58. Đây là hậu quả tồi tệ từ việc biên chế cồng kềnh của bộ máy Nhà nước, phân cấp phân quyền quá nhiều. Nhưng không có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đủ thời gian và năng lực để kiểm tra-giám sát kịp thời...Từ đó, tạo ra những vùng đất màu mỡ cho những kẻ cơ hội và lợi ích nhóm thực hiện hành vi tham nhũng....

  Trả lờiXóa
 59. Quản lý 1 tập đoàn lớn có hàng trăm công ty nhà máy lớn nhỏ của nhà nước trong thời kì đất nước đang phát triển, với hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện còn nhiều bất cập chồng chéo, đội ngũ cán bộ còn phe cánh cục bộ....Thì khó tránh khỏi sai phạm. Chúng ta hãy xem những đóng góp của họ, những sai phạm của họ mà xử lý công bằng. Những ai sai phạm nên xử lý, những thành tựu thì hoan nghênh. Con người thì luôn tồn tại đúng sai.

  Trả lờiXóa
 60. Kỉ luật không đồng nghĩa với đấu đá nội bộ. Cần khẳng định rằng, việc Đảng, Nhà nước luôn nhìn nhận vấn đề tham nhũng là vấn nạn của chế độ. Trong đó, với phương châm thượng tôn pháp luật, các hành vi sai phạm của bất kỳ cá nhân nào, kể cả Đảng viên đều phải được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, vì vậy tuyệt nhiên không có chuyện thanh trừng nội bộ hay gì đó ở đây

  Trả lờiXóa
 61. Đọc bài này mà thấy sốc quá. Một người mình vốn dĩ vô cùng ngưỡng mộ trong chốc lát biến thành một tội phạm. Đây là hậu quả tồi tệ từ việc biên chế cồng kềnh của bộ máy Nhà nước, phân cấp phân quyền quá nhiều. Nhưng không có bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đủ thời gian và năng lực để kiểm tra-giám sát kịp thời...

  Trả lờiXóa
 62. Ông Thăng không gay mới lạ, ý tôi là gay go. Chuyện này đã lù lù ở đó rồi chỉ là bây giờ mới có người lôi ra mà đã lôi ra thì phải làm cho ra nhẽ, phải xử lý cho hết. Bác Thăng làm sai thì chịu thôi, dù rằng t cũng quý bác lắm.

  Trả lờiXóa
 63. những sai phạm của ông Đinh La Thăng cần phải làm rõ một cách hết sức thận trọng. không nên vội vàng đưa ra các nhận định hay khẳng định gì trong thời điểm này. báo chí chính thống cũng cần phải có những bước đi thật phù hợp trong việc viết bài đăng tin để định hướng dư luận và nhân dân. không thể có kiểu đưa tin chộp giật câu view nhằm đạt được mục đích của mình đối với trường hợp này.

  Trả lờiXóa
 64. Cứ theo pháp luật mà làm thôi, chẳng qua là ông Thăng làm quá tốt công tác truyền thông nên người ta nghĩ rằng ông ta làm được việc, chứ thực chất ông ta nào có làm được cái việc gì cho ra hồn. Trước những sai lầm mà ông ta đã gây ra thì phải xử lý sao cho gọn, để ông ta lại trốn ra nước ngoài thành công như Trịnh Xuân Thanh thì phức tạp lắm

  Trả lờiXóa
 65. Bolg này là như thế nào nhỉ?

  Trả lờiXóa
 66. Nói chung là cả bộ sậu của Tập đoàn dầu khí trước kia là lôi ra sạch. Công nhận lần này làm căng thật, ông Thăng còn đang nổi lên như một vị lãnh đạo được lòng dân cũng phải nhận án kỷ luật vì những sai phạm trước đây. Thôi làm căng còn hơn không, cứ im ỉm đi thì cũng không phải cách hay, như thế ms có sức răn đe.

  Trả lờiXóa
 67. Ông Thăng là một người có năng lực, có tiếng nói và cũng làm được khá nhiều điều nhưng những gì chúng ta biết ngày hôm nay thì có lẽ có những sai phạm không thể chấp nhận được. Có công được hưởng, có tội phải chịu, tôi nghĩ không có gì là sai cả.

  Trả lờiXóa
 68. Mọi cán bộ Đảng viên dù là ai, khi có những hành vi trái với quy định của pháp luật đều sẽ bị xử lý. Qua đó mới xây dựng được niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.Có tội phải chịu và có công được thưởng đó là chuyện đương nhiên rồi

  Trả lờiXóa
 69. Nhiều quốc gia trên thế giới có lãnh đạo cấp cap vi phạm pháp luật nghiêm trọng và họ vẫn xử lý nghiêm, có như vậy mới bình ổn được quốc gia và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Xây dựng Đảng trong sạch thì phải kiên quyết làm mới được!

  Trả lờiXóa
 70. Làm được gì thì ghi nhận cái đó, sai đến đâu xử lý đến đó.

  Trả lờiXóa
 71. Ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học).

  Trả lờiXóa
 72. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu; cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog