Chia sẻ

Tre Làng

VUI TÍNH

Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. 

Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: “

- Cha có gì khai báo không?” 

Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói dối nên cha nói: 

- “Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.” 

Nhân viên hải quan cười nói: 

- “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog