Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

ĐỘC LẠ


Không nói nhiều.

Ngọc Trinh ngậm sâm!

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Cụ chủ sưu tầm được mấy cái ảnh đúng là độc và lạ, kèm mấy cái mô tả ảnh nữa là em cười không nhặt được mồm

Xem ảnh đã buồn cười, đọc cáp sừn lại càng buồn cười

Đăng nhận xét