Chia sẻ

Tre Làng

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO THU HỒI 516 BIẾN SỐ 80A, 80B CẤP CHO DOANH NGHIỆP

Thủ tướng chỉ đạo thu hồi 516 biển số 80A, 80B cấp cho doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiêm chỉ cấp BKS 80A, 80B cho xe của cơ quan trung ương và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ôtô ký hiệu 80, theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan Trung ương, một số ban, bộ, ngành....

Đồng thời, xe được cấp biển số 80 phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tuyệt đối không cấp biển số ôtô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương sửa đổi Thông tư số 15 của Bộ Công an ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe.

Thủ tướng giao Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp như đã xác định, hoàn thành trước ngày 30/6 báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Anh Văn

1 nhận xét:

  1. Việc gì ra việc đó, không nên lẫn lộn giữa doanh nghiệp và nhà nước. xe được cấp biển số 80 phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tuyệt đối không cấp biển số ôtô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog