Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

VÃI CẢ BÁO THANH NIÊN - "CẢ MỘT VÙNG RUNG CHUYỂN"


Đỉnh cao của lối làm báo sa lông phòng lạnh. Mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò là đây chứ đâu?

Chỉ là nổ thiết bị của lò vôi, chính xác là bục túi lọc bụi của lò vôi, thế mà báo Thanhnien chơi quả tít cả một vùng ở Hà Tĩnh rung chuyển. Thế mới biết trình xuyên tạc của Thanhnien thật đỉnh cao.

Tởm thật.

Thanh niên tính quá đấy!

Nhờ bác Trương Minh Tuấn ra tay cho dân được nhờ với ạ.
Hãy chia sẻ bài viết:

3 nhận xét:

tác giả cu teo oi co thông tin gì về việc tq thuê cảng cam ranh 10năm trên báo đất việt không

Chỉ là nổ thiết bị của lò vôi, chính xác là bục túi lọc bụi của lò vôi, thế mà báo Thanhnien chơi quả tít cả một vùng ở Hà Tĩnh rung chuyển. Thế mới biết trình xuyên tạc của Thanhnien thật đỉnh cao.

Đỉnh cao của lối làm báo sa lông phòng lạnh. Mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò là đây chứ đâu? Chỉ là nổ thiết bị của lò vôi, chính xác là bục túi lọc bụi của lò vôi, thế mà báo Thanhnien chơi quả tít cả một vùng ở Hà Tĩnh rung chuyển. Thế mới biết trình xuyên tạc của Thanhnien thật đỉnh cao.

Đăng nhận xét