Chia sẻ

Tre Làng

CHAT

Em nhớn rồi, đừng sợ Hấp Diêm

Bài tập vẫn chưa xong, con bé đã lướt tay trên bàn phím:

-Nhớ em hok?

-Nhớ, đi Thanh Đa chơi hem?

-Thanh Đa tối qué.

-Sợ j, hem tin anh hả?

-Sợ mẹ hok cho.

-Thì nói đi học thim.

-Okie.

-Mà em 17 tuổi thiệt hem?

-Thiệt – con bé bặm môi.

-Ok, hẹn em 6h, wán Chìu Tím.

Con bé nhỏm dậy. Chọn một bộ đồ tối. Cố làm cho mình thật già rồi quảy túi xin mẹ đi học thêm.

Mẹ nó gật, mắt không rời máy tính.

Trần Hoàng Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog