Chia sẻ

Tre Làng

Đề nghị sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 3-6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (viết tắt là Luật Sĩ quan).

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam báo cáo công tác các nội dung chuẩn bị tổng kết Luật Sĩ quan; đề xuất phương án sửa Luật Sĩ quan và phương án chưa sửa luật.

Phát biểu tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu nêu lên những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật, như: Luật Sĩ quan chỉ quy định chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương đối với cấp trưởng, không quy định đối với cấp phó nên việc xác định chức vụ, chức danh tương đương đối với cấp phó sĩ quan và sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy, quản lý gặp khó khăn. Mặt khác, chức vụ, chức danh lãnh đạo, chỉ huy, quản lý còn được quy định nhiều văn bản khác nhau nên việc triển khai chưa thống nhất, nhất là việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan.

Khoản 1, điều 13 quy định hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của sĩ quan: Cấp úy 46, Thiếu tá 48, Trung tá 51, Thượng tá 54, Đại tá nam 57 (nữ 55) và cấp tướng 60 (nữ 55). Tuy nhiên, theo Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội đủ 35 năm (nữ là 30 năm) mới được hưởng lương hưu tối đa 75%. Vì vậy, sĩ quan cấp trung tá trở xuống hết tuổi phục vụ tại ngũ thì không đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu tối đa 75%.


Cùng với đó, việc bất cập về được phụ cấp nhà ở đối với sĩ quan; quy định tiền lương của sĩ quan chưa được điều chỉnh kịp thời với mức tăng sinh hoạt, tăng trưởng chung của nền kinh tế thấp hơn so với mức tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong các doanh nghiệp, chưa tương xứng với tính chất đặc thù của Quân đội là ngành lao động đặc biệt; quy định trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương của sĩ quan chưa thống nhất; một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và gia đình sĩ quan chưa được thể chế hóa, áp dụng thực hiện… Trên cơ sở những bất cập trên, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đề nghị sửa Luật Sĩ quan để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ động chuẩn bị các nội dung tổng kết Luật Sĩ quan bảo đảm chặt chẽ, toàn diện. Phân tích những bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan những năm qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí đề nghị của thủ trưởng Bộ Quốc phòng về phương án sửa Luật Sĩ quan; trong đó tập trung sửa các điều, khoản để giải quyết các nhóm vấn đề còn vướng mắc, bất cập; phương án sửa luật sẽ luật hóa các chủ trương mới của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống hiện hành, nhất là Nghị quyết số 05- NQ/TW, ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.


Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho tổng kết Luật Sĩ quan bảo đảm đúng thời gian, chất lượng. Các cơ quan liên quan chủ động mọi mặt để sẵn sàng thực hiện các quy trình tiến hành sửa luật.

Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 21-12-1999, có hiệu lực từ ngày 1-4-2000 và sửa đổi, bổ sung vào các năm 2008, 2014. Quá trình thực hiện, Luật Sĩ quan đã tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan QĐND Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số đơn vị tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog