Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

BẢN TIN ĐẶC BIỆT 90 PHÚT CỦA VOV KÊU GỌI TOÀN DÂN CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NĂM 1979


Trích bản tin đặc biệt 90 phút của VOV kêu gọi toàn dân chống Trung quốc xâm lược 1979 https://youtu.be/YIxu-SAU9Hw

Mời xem:

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Mọi người đều phải đứng lên chiến đấu, toàn dân Miền Bắc được kêu gọi đứng lên trước vì khi đó quân chủ lực của ta vẫn đang ở chiến trường Campuchia chống quân Pôn-bốt cùng người anh em.
Bản tin ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm bảo vệ Tổ quốc

Khi đất nước ta có kẻ xâm lược đến chủ quyền thì cả nước ta sẽ đứng lên khơi dậy tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, có sức mạnh của cả dân tộc thì chúng ta sẽ chiến thắng được tất cả kẻ thù.

Đăng nhận xét