Chia sẻ

Tre Làng

Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 17 (ngày 22/3), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ Sở Giao thông Vận tải và các cá nhân có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình nhận thấy Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy còn hạn chế, không kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên dẫn tới để nhiều đảng viên vi phạm quy định của Đảng và vi phạm pháp luật.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hậu.

Những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025, bằng hình thức khiển trách.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT vì đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ đối với đảng ủy viên.

Trong lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa phát huy được hiệu quả tích cực, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý, để tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền vi phạm kỷ luật của Đảng và vi phạm pháp luật.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, ông Bùi Đức Hậu chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của chi bộ và cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật bà Bùi Thị Hòa Bình - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải bằng hình thức khiển trách.

Bà Bùi Thị Hòa Bình với trách nhiệm là Phó Giám đốc Sở được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhưng thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách.

Ngoài ra, các ông Lê Ngọc Quản - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Sở Giao thông Vận tải; Vũ Ngọc Sơn - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Sở Giao thông Vận tải cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước cấp ủy, tổ chức đảng vì chịu trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 trong thực hiện quy chế làm việc, công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

theo Tạp chí Tài chính & Doanh Nghiệp

Bạn đang đọc bài viết Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình tại chuyên mục Chính trị Xã hội của Tre Làng. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: Vhsonmaui@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog