Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội dẫn đầu về đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

Lâm Trực@

Hà Nội, ngày 12/3/2024 - Theo thông báo mới nhất từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng với điểm số 62.86 trong Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Cấp Địa Phương năm 2023, chứng tỏ sự đầu tư mạnh mẽ và hiệu quả vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương 2023 chiều 12/3

Sự kiện công bố kết quả xếp hạng PII (Provincial Innovation Index) được diễn ra chiều ngày 12/3, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đánh giá và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương.

Hà Nội đã chiếm lĩnh vị trí hàng đầu với điểm số 62.86, vượt qua các thành phố lớn khác như TP Hồ Chí Minh (hạng 2), Hải Phòng (hạng 3), và Đà Nẵng (hạng 4). Với dẫn đầu 14 chỉ số trong tổng số 52 chỉ số thành phần, Hà Nội cũng nổi bật về hạng đầu ra và đầu vào đổi mới sáng tạo.

Điểm mạnh của Hà Nội là: 

- Dẫn đầu 14 trong 52 chỉ số thành phần của PII, bao gồm các chỉ số về đầu tư cho nhân lực, chi cho nghiên cứu phát triển, số lượng tổ chức khoa học công nghệ.

- Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo cao.

- Đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, kiểu dáng công nghiệp cao.

- Chỉ số phát triển con người cao.

Mặc dù TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 12 chỉ số dẫn đầu, nhưng sự cạnh tranh khốc liệt và sự đa dạng trong các lĩnh vực như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hạ tầng số, và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển đã giúp thành phố này duy trì vị trí hàng đầu.

Báo cáo của Bộ chỉ số PII cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương. Điều này giúp định rõ điểm mạnh và yếu của từng địa phương, từ đó hỗ trợ lãnh đạo cấp địa phương trong quá trình ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy phát triển.

"Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp Địa phương là tài liệu hữu ích, cung cấp căn cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy phát triển, cũng như cung cấp thông tin hữu ích về môi trường đầu tư và điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các địa phương," chia sẻ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. Điều này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc tăng cường sức mạnh đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển toàn diện của đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog